Inloggen

Inschrijven

Het lesprogramma P.E.T.S. is, voor zowel het basis- als het middelbaar onderwijs, uitermate geschikt om een positieve en effectieve bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Met behulp van dit lesprogramma kan pestgedrag binnen de school niet alleen worden aangepakt nadat een pestsituatie is gesignaleerd, maar ook worden voorkomen door dit gedrag bespreekbaar te maken. Denk aan de aspecten, gevolgen en de daarbij horende rollen (pester, meeloper en gepeste).

In de wet Veiligheid op school is vastgelegd dat scholen, in het primair- voortgezet- en speciaal onderwijs, verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Elke school heeft de taak actief beleid te voeren gericht op een sociale, veilige leeromgeving voor alle leerlingen. Dit beleid moet worden vastgelegd met alle betrokkenen. Om een goed beeld te krijgen, is een school verplicht jaarlijks de veiligheidsbeleving te monitoren.

Daarnaast kan de school een anti-pest protocol opstellen. Daarin wordt weergegeven hoe pesten te voorkomen en pestgedrag te signaleren en aan te pakken.

P.E.T.S. heeft als doel om bewustwording bij de leerlingen op te roepen, evenals het onderwerp pesten bespreekbaar te maken en te houden. We streven naar een veilige schoolomgeving met respect voor elkaar, waarbij iedere leerling zichzelf mag en kan zijn.

P.E.T.S. is als basis lesmethode te gebruiken, maar is zeker een mooie aanvulling op al bestaande methodes tegen pesten.

De deelnemende scholen zijn erg positief over het lesprogramma. Leerlingen zijn enthousiast over het zelf mogen kiezen van het verloop van de films. Hierdoor zijn ze meer betrokken en worden ze bewust van pestsituaties en de gevolgen ervan. Tijdens klassikaal gesprek ontstaan er open gesprekken, met persoonlijke verhalen en vragen.

Deelname aan P.E.T.S. is naar eigen wens in te vullen. Zo kunt u kiezen voor zelfstandige deelname met een licentie die u toegang geeft tot het lesmateriaal. Ervaringsdeskundige/maker Brian op de Dijk ontvangen behoort ook tot de mogelijkheden. Hij kan het lesprogramma begeleiden, over zijn eigen pestervaringen vertellen én in gesprek gaan of vragen beantwoorden. Gezamenlijk een programma op maat samenstellen is ook mogelijk.

Bij interesse voor deelname aan P.E.T.S. of mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen vindt u op onze FAQ pagina.