FAQ

FAQ

Hieronder vindt u veelgestelde vragen

Wat is het doel van P.E.T.S.?

Het lesprogramma heeft als doel om bewustwording bij de leerlingen op te roepen, evenals het onderwerp pesten bespreekbaar te maken en te houden. We streven naar een veilige schoolomgeving met respect voor elkaar, waarbij iedere leerling zichzelf mag en kan zijn.

Wat is de doelgroep van P.E.T.S.?

P.E.T.S. is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool (regulier- en speciaal onderwijs) en klas 1 en 2 van de middelbare school (alle typen voortgezet onderwijs).

Waarom heeft P.E.T.S. voor deze doelgroep gekozen?

Deze doelgroep leeft zich beter in de situatie in. Ze zijn met hun eigen ontwikkeling en identiteit bezig en hun plek in de groep.

Op welke manier wordt de doelgroep betrokken bij P.E.T.S.?

Door middel van het behandelen en aankaarten van actuele thema's. Zo ontstaat er herkenning, maar ook inleving. Niet alleen bij de interactieve films, maar ook in de bijbehorende werkboekjes en het klassikaal gesprek.
 

Wat is de aanpak van P.E.T.S.?

Het lesprogramma van P.E.T.S. bestaat uit verschillende actuele thema's die per doelgroep op maat worden toegepast. Een thema bestaat uit een interactieve film. De film laat situaties vanuit verschillende perspectieven zien, die helaas veel in de praktijk voorkomen. Je komt telkens op een keuzemoment met als algemene vraag: ‘wat zou jij doen?’. Dit element, samen met een werkboekje (met vragen en opdrachten) en een klassikaal gesprek, maakt het lesprogramma uniek. Ook is er de mogelijkheid om de maker, tevens ervaringsdeskundige, te ontvangen op school ter aanvulling of voor begeleiding.

Welk lesmateriaal wordt er gebruikt?

Tot het lesmateriaal van P.E.T.S behoren:

- De website
- De E-learning module
- De themafilms
- Een leerlingen werkboekje per thema
- Een handleiding voor docenten
- Enquête, ter evaluatie

Welke thema’s worden er aangeboden binnen P.E.T.S.?

De actuele thema’s, met bijbehorende films, zijn de basis en tevens de kracht van het lesprogramma.

Onderwerpen die worden behandeld in het aanbod voor de basisschool van het lesprogramma zijn o.a.;
Anders zijn, Buiten sluiten, Gedrag, Grenzen, Meidenvenijn en Sociale vaardigheden.

Onderwerpen die extra worden behandeld in het aanbod voor de middelbare school van het lesprogramma zijn o.a.;
Cyberpesten, Geaardheid, Groepsdruk, Zelfbeeld en Zelfdoding.

Klik hier om alle thema's van de interactieve films te bekijken.

Hoeveel tijd neemt P.E.T.S. in?

De duur van zowel de lessen, als de themafilms varieert. Het is afhankelijk van de lesvorm (zelfstandig of met begeleiding van de maker) en de themakeuze. In de handleiding van de docent, staat per thema aangegeven hoe lang, zowel een gehele (zelfstandige) les, als een onderdeel, als de film duurt. Bij een les met begeleiding of nagesprek komt er extra tijd bij. Wat deze extra tijd betreft kan er door ons een specifiekere inschatting gemaakt worden. Daarover kunt u contact met ons opnemen.

Wat moet ik als docent voorbereiden voor een les met P.E.T.S.?

Voor de docent is er een handleiding waarmee het lesprogramma eenvoudig te doorlopen is. Mochten er nog wel vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Door wie wordt P.E.T.S. gemaakt?

P.E.T.S. is bedacht en ontwikkeld door Brian op de Dijk. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van pesten. Hij heeft zich laten adviseren door mensen uit het onderwijs (bestuur, directie, docenten), leerlingen en ouders. In de eerste fase van het lesprogramma zijn er checks uitgevoerd door een voormalig lerares die nu actief is in de politiek.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Scholen kunnen zichzelf aanmelden voor deelname aan P.E.T.S.. Ook benaderen wij zelf scholen. Soms speelt de gemeente een rol in de deelname. Zij geven dan bijvoorbeeld het advies aan de school om gebruik te maken van P.E.T.S..

Wanneer kan ik gebruik maken van P.E.T.S.?

P.E.T.S. is in te zetten op alle scholen en verenigingen die gebruik kunnen maken van een computer/laptop met internet, digibord en een printmogelijkheid.

Daarnaast heeft u voor P.E.T.S. een licentie nodig, waarvoor u dan een login ontvangt. Met een gebruikersnaam en wachtwoord kan er ingelogd worden op onze website en zo krijgt u toegang tot het lesmateriaal.

Hoe lang is de licentie geldig?

De licentie is tot het einde van het lopende schooljaar geldig. Verlengen voor het volgende schooljaar kan zodra uw licentie bijna verloopt. U krijgt hier bericht van.

Waarom is het interessant om de licentie te behouden?

Het blijft interessant om de licentie te behouden, gezien er ieder schooljaar een nieuwe instroom van leerlingen is. Daarnaast wordt het lesprogramma ieder schooljaar geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe thema’s of onderdelen. Dit doen we mede op basis van uw feedback, die wij vragen in de vorm van een enquête bij gebruik van het lesprogramma.

Wat kan P.E.T.S. voor meerwaarde of toevoeging zijn op een andere lesmethode?

P.E.T.S. is niet alleen als basismethode in te zetten tijdens uw lessen, maar kan ook een mooie aanvulling zijn op al bestaande methodes of protocollen. Bijvoorbeeld tijdens de Week Tegen Pesten, een activiteitenweek of op een door u gewenst moment in het schooljaar. Het lesprogramma kan aansluiten op andere methodes, omdat P.E.T.S. pesten in de praktijk laat zien en zorgt voor dialoog.

Waaruit blijkt dat P.E.T.S. werkt?

Duidelijk is geworden dat P.E.T.S. veel impact heeft en het tot nadenken aanzet.
Deelnemende scholen zijn erg positief over het lesprogramma. Leerlingen zijn enthousiast over het zelf mogen kiezen van het verloop van de films. Hierdoor zijn ze meer betrokken en worden ze bewust van pestsituaties en de gevolgen ervan. Bij het kijken van de themafilms is er vaak herkenning. Ook leven ze zich in, in de karakters en/of het verhaal van de film, maar ook in elkaar. Zo denken ze na over hun eigen gedrag en is er besef van wat bepaalde handelingen met een ander kunnen doen.
Tijdens klassikale nabespreking van een behandeld thema, ontstaan er vaak open gesprekken. Zo ook bij schoolbezoeken, van maker en ervaringsdeskundige Brian op de Dijk. Na het vertellen van zijn eigen verhaal en het behandelen van een thema, stellen leerlingen scherpe vragen en delen ook hun eigen persoonlijke verhalen. Deze verhalen zijn vaak emotioneel en worden ook wel één op één met hem gedeeld.

Wordt er nazorg geboden door P.E.T.S.?

Soms komt er na die tijd meer los en/of ontstaan er vragen waarvoor er meer contact gewenst is. De leerling (evenals ouders) kunnen ons dan ook individueel benaderen. In overleg kunnen wij dit terugkoppelen aan de school (vertrouwenspersoon of mentor) en van daaruit kan er indien nodig actie ondernomen worden.

Nazorg die de school geboden wordt is dat, indien gewenst, er contact tussen de school en P.E.T.S. kan blijven.

Als u nog andere vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.